Misano 2003

RESULTS
Click for results Entry List    
 
SESSIONS
Fri 20 Jun Free Practice 1 60 Mins
Fri 20 Jun Qualifying 1 60 Mins
Sat 21 Jun Qualifying 2 60 Mins
Sat 21 Jun Free Practice 2 60 Mins
Sat 21 Jun Superpole
Click for results Combined Qualifying
Sun 22 Jun Warm-Up 20 Mins
Sun 22 Jun Click for results Race 1
Sun 22 Jun Click for results Race 2
CIRCUIT
Length: 4.06000 km
Lap record: 1:34.296 - John Kocinski, Ducati, 1996